Fullmakter

– Fullmakt vid fastighetsaffär
– Generalfullmakt
– Fullmakt dödsbo
– Framtidsfullmakt


Generalfullmakt
En generalfullmakt är obegränsad vilket betyder att fullmaktstagaren kan fatta beslut
i alla typer situationer som fullmaktsgivaren själv inte kan fatta beslut i.


Fullmakt vid fastighetsaffär
I samband med en fastighetsaffär kan du upprätta en fullmakt som ger någon annan
tillåtelse att ta beslut om köp, byte eller gåva av fast egendom, det vill säga en
fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.


Fullmakt dödsbo
Efter att en person dör behöver dödsboet förvaltas och avvecklas. Genom denna typ
av fullmakt ger du någon annan rätt att fatta beslut och agera för din räkning vid
bouppteckningen, dödsboförvaltningen och/eller arvskiftet.


Framtidsfullmakt
.Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Däremot
gäller inte en framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård.