Jurist med lång erfarenhet av civilrätt.
Särskild kompetens inom företags- och skatterätt.

Välkommen till EMHÅ Godman & Förvaltare AB, jurist och ställföreträdare.