Företagsjuridik

– Företagsformer, Kompanjonsavtal, Upprättande.
– Start av Företag, Dokument/Registrering vid Skatteverket/Bolagsverket.
– Driva företag, Anställa personal.
– Företagsavslut, Avregistrering.
– Rådgivning.